Marga Geus leidt Companionship, we geven je graag meer achtergrondinformatie

Mijn jeugd op Texel
Mijn jeugd heb ik doorgebracht in een mkb-gezin op Texel. Mijn vader was installateur en mijn moeder huisvrouw, beiden zijn nog steeds sociaal betrokken en bekende gezichten op Texel. Daar heb ik havo en vwo afgerond. Ik was competitief ingesteld, een harde werker en ging voor het hoogste cijfer. Al op Texel viel ik voor Den Haag, de koninklijke sfeer in die stad, de regeringszetel, internationale contacten en stad van vrede en veiligheid.

Mijn opleiding en ontwikkeling
Na twee jaar Europees Secretaresse Opleiding bij Instituut Schoevers in Den Haag, volgde ik ook met succes de studies Nederlands recht en internationaal recht te Leiden en Heidelberg. Mijn rolmodellen waren Sylvia Tóth, in 1985 Zakenvrouw van het Jaar en Neelie Kroes, toenmalig minister van Verkeer en Waterstaat. Ik hield van hun opvallende stijl en leiderschap. Tijdens mijn studie in Leiden was ik lid van de Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen, de S.I.B. Daar heb ik een ontzettend leuke, maar vooral vormende tijd beleefd.

Mijn eerste werkervaring
Mijn carrière startte bij de Kanselarij der Nederlandse Orden te Den Haag. Na drie jaar maakte ik de overstap naar het ministerie van BZK zelf, waar ik beleidsmedewerker was. In mijn laatste functie adviseerde ik over burgemeestersbenoemingen. Na zes jaar besloot ik een aantal jaren thuis te zijn voor de opvoeding van onze twee kinderen. Vooral in die periode heb ik veel vrijwilligerswerk verricht.

Mijn eerste stappen als ondernemer
Net als mijn vader voegde ik begin 2009 de daad bij het woord en startte ik een eigen onderneming. Ik begon als professional organizer met Optimaal op Orde. Met name senioren ondersteun en adviseer ik bij allerlei (juridische) problemen op het gebied van wonen, zorg en welzijn, met een zich terugtrekkende overheid, zowel op rijks- als gemeentelijk niveau.

Een nieuw concept
Tijdens mijn ondernemerschap ervaar ik het belang van preventie en anticiperen op gezondheidsrisico’s. Ik hanteer een nieuwe levensstijl met aandacht voor voeding, beweging en balans, als onderdeel van mijn persoonlijke ontwikkeling. En ontdekte dat eenzaamheid en vitaal ouder worden belangrijke thema’s waren waar weinig aandacht voor was. Daarom startte ik in augustus 2020 mijn tweede bedrijf Companionship B.V. De corona-crisis motiveerde mij meer dan ooit om dit van de grond te krijgen: liefde, verbinding, authenticiteit, veiligheid, vertrouwen, kwetsbaarheid, vrijheid, vitaliteit, hospitality en het borgen van dat alles waren en zijn nog steeds de ingrediënten voor het bijzondere concept van Companionship.

COMPANIONS