blog

What’s in a word: high class companion

De wereld is op diverse terreinen in transformatie. En nog niet zo’n beetje ook, we zitten er met z’n allen middenin. Daardoor zijn we ons steeds meer bewust van alle vrijheden en de erbij behorende begrenzingen.En deze verworven rechten kregen we niet zomaar. Die vrijheidsrechten koesteren we, zeker in Nederland. Jij toch ook? Ieder kijkt er natuurlijk op zijn of haar eigen manier naar. Een voorbeeld van een woord waar je een eigen kijk op kunt hebben, is het Engelse woord ‘companionof ‘companionship’. De woorden staan oorspronkelijk respectievelijk voor iemand die ‘gezelschap’ houdt of met wie je iets ‘samen’ doet of iets ‘gemeenschappelijks’ hebt.

Taal is daarbij het cement dat alles samensmeedt. Taal is communicatie en is dus wezenlijk voor verbinding tussen mensen. Het aftasten van de reikwijdte van woorden, de uitleg en nadien de afperking ervan horen bij dat proces. Andere voorbeelden van zulke woorden zijn highclass companion, gezelschap op niveau en excellent gezelschap. Taal beweegt mee met veranderingen in de samenleving en is kneedbaar. Zo krijgen de genoemde woorden tegenwoordig een bredere betekenis dan vroeger.

Wat houdt Companionship precies in?

Companionship is een nieuw initiatief. Oftewel nieuwe wijn in nieuwe zakken. Vertel eens, wat is het dan? Een eigentijds bemiddelingsplatform voor personen en diensten. Sociaal, inclusief en divers ingestoken. Het past in deze tijd waarin nieuwe ideeën, initiatieven en startups de gevestigde orde verrijken en herijken. Companionship richt zich op vragers en aanbieders van gezelschapsdiensten in de leeftijd van veertig-plus met minimaal hbo-niveau. Ze verhouden zich tot elkaar als communicerende vaten.

Wat is een high class companion?

Hoe werkt het nieuwe concept? In dit platform bieden aanbieders van deze diensten, de zogenaamde companions, gezelschap aan vragers (members). De companions die voldoen aan een aantal criteria, staan met foto’s en hun profiel (met achtergrondinformatie) op de website van Companionship.

Wat zijn de eigenschappen van een high class companion?

•Leeftijd van veertig-plus

•Minimaal hbo-werk-/denkniveau

•Je woont in Nederland

•Je spreekt vloeiend Nederlands en minimaal vloeiend mondeling Engels. Andere talen: pré.

•Open minded

•Empathisch, discreet, gastvrij en sociaal ingesteld

•Brede interesse

•Goed kunnen luisteren en een gesprek op gang houden

•Probleemloze omgang met mensen die een fysieke beperking hebben

•Respect voor andere opvattingen/achtergronden

•Goede persoonlijke verzorging en elegantie

•Onderkenning van persoonlijke groei en vitaliteit

•Geen bezwaar tegen eventueel fysiek contact en/of intimiteit, zolang je daarover zelf beslist

Is de tijd rijp voor een herdefiniëring van de woorden high class companion?

Een mooi voorbeeld van woorden die in de huidige tijd toe zijn aan een herdefiniëring, zijn de woorden ‘high class companion’. Elders is een invulling aan deze woorden gegeven die tegenwoordig aanpassing behoeft.

Een companion van Companionship staat borg vooreen onvergetelijk samenzijn en verbondenheid. Zoals eerder aangegeven, is hij of zij veertig-plus, heeft minimaal hbo-werk-/denkniveau en natuurlijk de nodige levenservaring. Companionship hangt daar het label ‘high class companion’ aan. De companions staan immers stuk voor stuk met beide benen op de grond. Ze geven een eigen invulling aan hun talenten. Ieder heeft een andere opleidings- en beroepsachtergrond en is al even op weg in het leven. Kortom, ze hebben de nodige levenservaring en vinden het prettig met members over diverse zaken van gedachten te wisselen. Ze bieden gezelschap op niveau, oftewel excellent gezelschap. Een blik op de website toont een waaier aan diversiteit bij de companions die zich hebben verbonden aan Companionship. Members hebben dus echt iets te kiezen.


Pluk de dag en het leven

Maak van het leven een feest! Precíes daarover gaat het in het bemiddelingsplatform Companionship. Jouw wereld en die van de companion samen ontdekken.

Heb je net als de companion ook zo’n zin om invulling te geven aan wat jullie bezighoudt? Of prikkelt, uitdaagt en gelukkig maakt?Het leven is immers kort. Hoogste tijd er het beste van te maken. Natuurlijk in overleg en met respect voor elkaar.  

Samen op pad voor een welzijnsboost

Je verheugt je bij voorbaat op de welzijnsboost die je in het vooruitzicht hebt als je een arrangement boekt. Samen naar een receptie, een speciaal diner-dansant, een stadstour maken, een bijzondere wellnessactiviteit of een avond gewoon intiem zijn. Met elkaar tijdens eenweekend een fietstocht maken en een museum bezoeken zijn ook opties. Zodat je na afloop een geweldige ervaring rijker bent. Waar je met veel plezier als eenfijne herinnering aan terugdenkt.

Ga je weer graag op ontdekkingstocht, zonder vrijheidsbeperkingen?

Je herkent de situatie vast wel, als veertig-plusser met minimaal hbo-achtergrond. Of je nu man of vrouw bent of je zo voelt, het is zo na corona gewoonweg een aantrekkelijke gedachte eens met een gelijkgestemde op pad te gaan. Een high class companion die excellent gezelschap biedt, zonder dat je nou meteen aan een relatie vast zit. Met een companion van Companionship ligt zo’n optie binnen handbereik! Zeker nu je door het virus lange tijd beperkt bent geweest in al je vrijheidsrechten, is het fijn weer op ontdekkingsreis te gaan. Nu corona-beperkingen afgeschaft zijn kun je in binnen- en buitenland ontmoetingen inplannen. En nieuwe, interessante mensen leren kennen.

Heb je ook zin om te genieten van prettig gezelschap op niveau en de wereld opnieuw te ontdekken? Of ben je een geboren companion en wil je graag invulling geven aan jouw bijzondere talenten? Bel met Marga: 06-482 214 44 of mail naar info@companionship.nl

BLOG — Toon alle

De companions zijn allemaal leuk om te ontmoeten. Ieder is weer anders op zijn of haar eigen wijze.

ONZE COMPANIONS